У Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону України «Про медіацію»!

Проект внесений народними депутатами України А.І. Шкрум, О.І. Сироїд, В.Ю. Пташник, Б.Ю. Береза, І.В. Луценко, Н.В. Кацер-Бучковська, О.С. Сотник, Н.В. Агафонова.

Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, є «запровадження на законодавчому рівні інституту медіації в Україні шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації. Основним завданням зазначеного проекту Закону є визначення правових основ надання послуг медіації на професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів несудовими методами з метою розвантаження судів та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою».

Центр медіацїї при КТПП пропонує ознайомитись з законопроектом за наступним посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558