Рівноправність і активність сторін

Принцип рівності сторін медіації полягає у наявності рівних за змістом та обсягом  суб’єктивних прав.

Під час процедури медіації  сторонам надаються однакові права.

Сторони медіації самостійно обирають медіатора або медіаторів.

Сторони медіації самостійно визначають коло обговорюваних ними питань, варіанти врегулювання спору між ними, зміст договору за результатами медіації, строки та способи його виконання, інші питання стосовно їх спору та процедури медіації з урахуванням порад медіатора та інших учасників медіації. Остаточні рішення приймаються виключно сторонами медіації.

Якщо стороною медіації є неповнолітня особа, вона приймає рішення з дотриманням вимог чинного законодавства щодо обсягу дієздатності.

Центр Медіації
Ми у мережі
КТПП
Контакти

Адреса: Україна, 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55.
Тел: +38(044)482-03-01
Факс: +38(044)482-09-17
Моб: +38(050)446-18-19
Email: mediator@kcci.org.ua